Odkup pohledávek

Společnost UNIDEBT nabízí svým klientům odkup celých portfolií, jejich částí, případně jednotlivých pohledávek.

Našimi klienty jsou banky, nebankovní finanční instituce, a další právnické i fyzické osoby. Našim klientům nabízíme jednorázovou i dlouhodobou realizaci odkupů pohledávek bez jakýchkoliv omezení ceny, druhu pohledávek, nominální hodnoty pohledávek, prodlení po splatnosti, či způsobu zajištění. Garantujeme vymáhání dle etického kodexu a respektování reputačních rizik klienta. V případě požadavku klienta, dodržování dohodnutého postupu vymáhání s ohledem na dopady reputačních rizik. Klademe velký důraz na zabezpečení předaných dat. Celý proces vymáhání je koncipován formou „in-house“, v rámci jednoho zabezpečeného informačního systému.

Jak to funguje?

1) Uzavření smlouvy na předání vzorku a informací pro analýzu (mj. z důvodu ochrany osobních údajů)
2) Analýza vzorku pohledávek a kalkulace ceny za odkup
3) Uzavření smlouvy o postoupení pohledávek
4) Úhrada kupní ceny a převzetí pohledávek