Správa pohledávek

Společnost UNIDEBT nabízí svým klientům přijetí pohledávek do správy a jejich vymáhání v jakémkoli stádiu prodlení a v jakémkoli objemu.

Tým profesionálů Vám navrhne individuálně postavenou strategii vymáhání dlužníků předaných do správy UNIDEBT, kterou díky variabilní softwarové podpoře převedeme v efektivní získání Vašich peněžních prostředků zpět. Strategie vymáhání, která odráží předchozí kontakty s dlužníkem, jeho vymáhání, reputační rizika klienta a neméně důležitý poměr mezi vynaloženými náklady na vymáhání a efektivitou získaného inkasa, jsou klíčovými faktory pro poskytování vysoce profesionálních služeb našim klientům. Vymáhání lze realizovat jménem společnosti UNIDEBT, případně jménem klienta.

Správa pohledávek lze obecně rozdělit na následující fáze:

Soft Collections (Early)

 • Call-centrum - provolávání dlužníků, IVR apod.
 • Zasílání upomínek - písemné upomínky, SMS, email, IVR
 • Možnost Field Collections - osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, inkaso hotovosti, apod.

Hard Collections (Late Collections – legal steps)

 • Field Collections - osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, exekutorské zápisy, inkaso hotovosti apod.
 • Soudní řízení, rozhodčí řízení
 • Exekuce
 • Dlouhodobá lustrace v případě neúspěšné exekuce

Jak to funguje?

 • Uzavření smlouvy na předání vzorku a informací pro analýzu (mj. z důvodu ochrany osobních údajů, mlčenlivost apod.)
 • Analýza a návrhy strategií vymáhání včetně cenové nabídky a předpokládaných efektivit
 • Uzavření mandátní smlouvy
 • Předávání pohledávek do správy UNIDEBT